Utrecht over Utrecht 2015

De voorbereidingen voor 2015 zijn weer in volle gang!

Zijn jullie ook al bezig om een mooi verhaal of gedicht te bedenken en/of om onze provincie Utrecht door middel van foto's of film te verbeelden?

Lees vooral onderstaande tips van onze gerenommeerde juryleden.


 

Film
Fotografie
Verhaal
Gedicht
Jos Stelling Werry Crone Manon Uphoff Guido de Wijs
Kies vooraf een onderwerp en een genre dat je goed ligt; fictie of documentaire.
Kies niet iets te voor de hand liggends (bootje door de Oude Gracht...)
Start met een goed scenario met een begin, midden en een eind.
Zoek een polariteit/spanningsveld/tegenkracht in je verhaal.
Verplaats je in het publiek dat ernaar gaat kijken.
Maak een draaiboek en kies zorgvuldig je spelers/locaties.
Denk ook eens aan mensen, als onderwerp. En dan mensen in hun gewone doen. Documentaire-achtig. Dat is niet eenvoudig, want je moet contact leggen en vervolgens geduld aan de dag leggen. Wachten is het devies. Meer kijken, minder schieten. Kijk ook nog even naar de film-inzendingen. De prijswinnaars hebben hier juist de mens centraal gesteld.

Zoek naar plekken die minder voor de hand liggen. Niet de vaste prik, 'toeristische' aspecten van de stad kennen we nu wel. Niet de clichés, Er zijn enorm veel plekken in stad en ommeland waar ogenschijnlijk niks fraais aan is. Maar kijk een keer met een creatief, fotografisch oog.

Voor verhalen geldt eigenlijk hetzelfde als voor film: het moet meer zijn dan een uitgeschreven herinnering, een sfeertekening, een anekdote. Een verhaal verbindt deze elementen, kent een (hoofd)persoon/hoofdpersonen en gaat ergens naartoe.
Een ontknoping of een plot. Dat hoeft geen tromgeroffel te zijn, maar een verhaal mag ook niet als een nachtkaars uitgaan.
Lees de winnende verhalen te lezen; lees sowieso veel. Daar leer je het meest van.
En dan over het gebruik van de taal: wees niet tevreden met de eerste versie, herlees, verbeter, haal dubbele woorden eruit, wees voorzichtig met bijvoeglijke naamwoorden, vertel dingen niet dubbelop, laat ruimte voor de lezer om aan het werk te gaan met de tekst. ''Show, don't tell''- Laat zien, dus, roep op... Leg niet uit.
Vrije poëzie mag, maar probeer ook eens een vaste versvorm (bijvoorbeeld een sonnetine – bedacht door Jan Boerstoel- of een sonnet) te gebruiken. En geschikt rijm. Dat betekent bikken, slijpen en schuren aan je gedicht, maar je zult zien, dat loont de moeite. Wees niet snel tevreden over het resultaat. Haal zwakke woorden en zinnen of stoplappen weg en vervang die door taal die het resultaat is van hernieuwd inzicht. Pas op met woorden als 'leven', 'licht', 'dood' en 'nacht', die horen we al te vaak.
Let ook eens kritisch op ritme en metrum. Ritmiek komt tegemoet aan een ingeschapen verlangen naar regelmaat. Het metrum is de maïzena van de poëzie en biedt een cadans die zo sterk is dat het rijm achterwege kan blijven.
(met dank aan: Jaap Bakker Rijmhandboek – Praktische gids voor het schrijven van gedichten en liedjes)

 

Ter inspiratie kan ons thema voor 2015 RIJP & GROEN je wellicht helpen....

De finaledag is in 2015 op zondag 14 juni. Uiteraard is de toegang gratis.

Succes en tot januari wanneer de inschrijving weer open gaat.

Festivaldag 2014

Het was weer een geweldig festival met prachtige inzendingen en gelukkige winnaars.....

Het enige provinciale podium in Utrecht voor amateurkunstenaars, 'Utrecht over Utrecht,' beleefde op zondag 15 juni 2014 de finaledag. Onder grote belangstelling presenteerden de genomineerden hun inzendingen waarna de festvaljury tijdens de prijsuitreiking de prijzen bekend maakte.

 

De winnaars van Utrecht over Utrecht 2014 zijn:

 

Categorie film

 

Categorie foto

 1e prijs: "De laatste zet" 2e prijs: "Humans of Utrecht"   1e prijs: "Utrecht" 2e prijs: "Utrecht stad"
UoU2014-44-1e-prijs-film small UoU2014-43-2e-prijs-film small   UoU2014-40-1e-prijs-foto small UoU2014-39-2e-prijs-foto small

Eline van Leeuwe

Anand Sunier

 

Ferdinand Wittenberg

Hanz van de Pol

 

 

 

     
Categorie gedicht       Categorie verhaal
1e prijs: "Ik Utrecht" 2e prijs: "Unter den Linden"   1e prijs: "Bosboomstraatblues" 2e prijs:"Een kort uur U"
UoU2014-42-1e-prijs-gedicht small UoU2014-41-2e-prijs-gedicht small   UoU2014-38-1e-prijs-verhaal small UoU2014-37-2e-prijs-verhaal small
Jaap Lemereis Jolies Heij   José Mast Jaap Lemereis
         
  Publieksprijs   Poetry Slam 
  "Naar huis"    1e prijs 2e prijs
  UoU2014-45-Publieksprijs small   UoU2014-46-1e-prijs-PoetrySlam small  UoU2014 157 2e-prijs-PoetrySlam small
  Jelle Pieters   Sannemaj Betten  Jelmer van Lenteren 

 

 

 

De jury werd dit jaar gevormd door:

Werry Crone - Foto
Guido de Wijs - Gedicht
Manon Uphoff - Verhaal
Martijn Laar en Jos Stelling - Film

 

De organisatie van Utrecht over Utrecht blikt terug op weer een geslaagde festivaleditie en feliciteert alle winnaars en winnaressen met hun mooie prijzen.

Daarnaast dank aan alle inzenders voor de enthousiaste deelname aan Utrecht over Utrecht 2014.

2BVisible - communicatie met oog voor de inhoud Ontwerp & realisatie 2BVisible